“Ном” форумын урилга

Монгол Улсын номын бодлого, зохицуулалт, журамласан харилцаа, Монгол хэлний хэрэглээ, дүрэм, үг үсгийн алдаа, номын стандарт буюу isbn, зохиогч, хэвлэн нийтлэгчдийн эрх, үүрэг хариуцлага, номын худалдаа татварын бодлого, мэдэх эрх ба хэрэглэгчийн эрхийн тухай хэлэлцэх юм.

Ном, түүнийг тойрсон асуудал, хэвлэн нийтлэгчдийн санал, төрийн байгууллагын уялдаа холбоог сайжруулах зорилгоор номын салбарт тулгамдаж буй асуудлын тухай хэлэлцэж, дэвшүүлсэн саналуудыг нэгтгэн бодлогын чиглэл гаргана.

Ном эрхлэн гаргагч, хэвлэн нийтлэгчдийг идэвхитэй оролцохыг урьж байна.

2021.02.09-ний 15:00цагт

Zoom

Meeting ID: 857 9691 0377

Passcode: 399591

https://us02web.zoom.us/j/85796910377

https://www.youtube.com/watch?v=UpyogYjrLRw&feature=youtu.be