Мэргэн уншигч

Шагнал

Жилдээ хавар, намар хоёр удаа уншигч, зохиолч нарыг уулзуулдаг номын баяр 26 дахь удаагаасаа ”Мэргэн ном, уншигч”-ийг шалгаруулдаг болов.
Шагналын зөвлөл тухайн жилийн нэр дэвшигчдийг тодруулж, шалгаруулдаг болов.

Цааш унших